Skład Apostolski

W tym artykule poznacie treść modlitwy Skład Apostolski, której pierwsze słowa brzmią "Wierzę w Boga". To jedna z najważniejszych modlitw w Kościele Katolickim, od której rozpoczyna się m.in. Modlitwa Różańcowa.

Modlitwa "Wierzę w Boga" określana jest też jako Apostolski symbol wiary. Taka jest w zasadzie jej oficjalna nazwa. Modlitwa datowana jest na początek III wieku, została napisana w Rzymie, choć niektórzy jej powstanie przypisują Apostołom. Skład Apostolski to przede wszystkim wyznanie wiary w Trójcę Świętą - właśnie z tego powodu ta modlitwa jest tak ważna dla katolików. Modlimy się w niej słowami "Wierzę w Boga", "I w Jezusa Chrystusa" oraz "Wierzę w Ducha Świętego" - to właśnie szczególne podkreślenie wiary w Trójcę Świętą.


Oto treść modlitwy Skład Apostolski:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Jak widać modlitwa ta jest relatywnie krótka i jednocześnie prosta do nauczenia. Wystarczy ją sobie podzielić na kilka części, np. tak jak ja to zrobiłem wyżej, i uczyć się jej w tych logicznych sekwencjach. Tekst Składu Apostolskiego powinien być znany każdemu katolikowi już od najmłodszych lat - to także dobra modlitwa dla dzieci.

Tak jak wspomniałem na początku artykułu, Skład Apostolski rozpoczyna Modlitwę Różańcową. Tekst ten odmawiany jest również podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia. Niekiedy mówi się go również podczas Mszy Świętej w czasie Wielkiego Postu, zamiast nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary. Wierzę w Boga może być także odmawiane, a nawet powinno być, podczas codziennego pacierza. Skład Apostolski potocznie może być określany jako "krótkie wyznanie wiary". Modlitwę "Wierzę w Boga" należy traktować właśnie jako wyznanie wiary w Boga obecnego w trzech osobach.

Dla osób, które jeszcze nie znają płynnie Składu Apostolskiego, pomocne może być wydrukowanie treści tej modlitwy. Pod tym linkiem możecie pobrać wersję PDF modlitwy Wierzę w Boga.