Teksty modlitw

W tej kategorii publikuję teksty modlitw chrześcijańskich, które są powszechnie znane w religii katolickiej. W szczególności koncentruję się na modlitwach, które wchodzą w skład Różańca Świętego. Warto znać ich teksty, aby poprawnie odmówić różaniec.

Publikuję także inne modlitwy, skupiając się głównie na czci Matki Bożej. Dla każdej modlitwy został przygotowany osobny artykuł – myślę, że taki układ jest najwygodniejszy. Na poszczególnych podstronach znajdziesz więc pojedynczą modlitwę, której możesz nauczyć się na pamięć lub po prostu wydrukować (przygotowałem także wersje pdf).

Zapraszam do zapoznania się z tymi modlitwami. W zasadzie większość z nich może także wypełnić twój codzienny pacierz (modlitwę poranną i wieczorną). Pomimo, iż są to powszechnie znane modlitwy, staraj się je wypowiadać z odpowiednim szacunkiem. Nie chodzi o ich bezmyślne recytowanie. Istotą modlitwy jest rozmowa z Panem Bogiem, rozważanie jego tajemnic. Staraj się przy tych modlitwach znaleźć wspólny język z Matką Bożą.