Anioł Pański

Treść modlitwy Anioł Pański, która bardzo często odprawiana jest o godzinie 12:00. To bardzo łatwy w nauczeniu tekst, który warto odmawiać każdego dnia.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.

Zdrowaś Maryjo…

A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Na zakończenie:

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po modlitwie Anioł Pański warto także pomodlić się za zmarłych, odmawiając np. 3 razy „Wieczny odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.” i zakończyć słowami „Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.”

Modlitwa Anioł Pański związana jest ze zwiastowaniem Maryi radosnej nowiny przez anioła o poczęciu i narodzeniu Jezusa Chrystusa. Składa się z trzech krótkich zdań, po których każdorazowo następuje odmówienie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Czasem można spotkać się z dodatkową formułką na koniec, ale prezentuję poniżej nieco skróconą formę, która jest bardzo często odprawiana:

Wersja PDF do wydruku

Stworzyłem także plik PDF, który zawiera tekst modlitwy Anioł Pański, dokładnie tak jak powyżej. Jest to tzw. wersja do druku, gdyż plik pdf z modlitwą stanowi najlepszą opcję do wydrukowania modlitwy. Adres dokumentu: http://modlitwarozancowa.pl/modlitwy_do_druku/aniol-panski.pdf