Ojcze Nasz

Tutaj znajdziecie treść jednej z najważniejszych modlitw w Kościele Katolickim - Modlitwy Pańskiej, zwanej (od pierwszych jej słów) "Ojcze Nasz". Przeczytajcie także o dodatku do modlitwy - doksologii.

Ojcze Nasz to podstawowa modlitwa dla każdego chrześcijanina, która w swojej treści odnosi się do kilku ważnych zagadnień. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na wychwalanie Boga. Po drugie, odmawiając Modlitwę Pańską, wyrażamy ufność w Pana Boga. Po trzecie: wypowiadamy prośby, dotyczące zarówno spraw doczesnych, jak i wiecznych.

Mam świadomość tego, że jest to bardzo prosta interpretacja, a modlitwa ta ma głęboki przekaz. Według wiary katolickiej tekst Modlitwy Pańskiej przekazał sam Pan Jezus Chrystus. Mówi o tym Nowy Testament, m.in. w ewangelii św. Łukasza. Z kolei najstarszy zachowany tekst w języku polskim datowany jest na XV wiek.

Oto treść modlitwy "Ojcze Nasz":

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw od złego. Amen.

Doksologia

Niekiedy możemy usłyszeć o dodatku do modlitwy Ojcze Nasz. Doksologia ma następującą treść:

Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki

Wiele osób zapomina o tym wersie, niektórzy nawet nie wiedzą, że coś takiego jak doksologia istnieje. Dlatego też warto znać to zdanie na pamięć.

Dla osób, które chciałyby mieć wydrukowaną wersję modlitwy Pańskiej, przygotowałem tekst modlitwy Ojcze Nasz w PDF.