Intencje papieskie (różańcowe) na maj 2019

Na maj 2019 roku w ramach Apostolstwa Modlitwy prosimy Pana Boga o wspracie Kościoła w Afryce. To bardzo ważna intencja ewangelizacyjna, również w dzisiejszych czasach. Przyjrzyjmy się jej dokładnej treści.

Można powiedzieć, że "Kościół w Afryce" to trudny temat. Pod tym pojęciem kryje się wiele problemów, wiele wyzwań, ale także ogromna nadzieja. Potrzebne jest w tym wyzwaniu również nasze wsparcie. I bardzo łatwo możemy je rozpocząć - właśnie od modlitwy różańcowej. Oto dokładna treść intencji ewangelizacyjnej Apostolstwa Modlitwy na maj 2019:

Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Słysząc "Kościół w Afryce" pojawia mi się kilka myśli. Po pierwsze prześladowanie chrześcijan. Jest to temat, który trzeba podkreślać. Nie chodzi tu przecież o jakieś wyśmiewanie czy drobne utrudnianie wyznawania wiary. To są po prostu brutalne ataki terrorystyczne, które pochłonęły już tysiące ofiar. Ludzie zostali zamordowani tylko dlatego, że przyznawali się do Jezusa Chrystusa. Oprócz ofiar śmiertelnych dochodzi także do palenia kościołów. Warto chociażby wspomnieć o ogromnych cierpieniach chrześcijan w Nigerii, ale dotyczą one wielu afrykańskich krajów.

Kościół w Afryce potrzebuje także misjonarzy. Potrzeba tych, którzy będą głosić Chrystusa i odprawiać Eucharystię. Wciąż wielu Afrykańczyków nie ma dostępu do żywego Jezusa Chrystusa, wielu o nim nawet nie słyszało.

Myślę, że warto częściej zwracać naszą uwagę w modlitwie na kontynent afrykański. Miejmy świadomość, że ludzie giną i cierpią tam z powodu wiary, kiedy my bezpiecznie możemy udać się do pobliskiego kościoła. Wspierajmy również dzieła, które stworzone zostały, by pomagać tamtejszej ludności i głosić wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy także o ofiarach głodu i wojen, które często toczą się w Afryce.