Intencje papieskie - luty 2018

Tutaj znajdziesz treść intencji papieskiej na luty 2018 oraz jej krótką interpretację. W tym miesiącu jest to intencja ogólna, która jednak wskazuje na bardzo ważne zagadnienie w naszym życiu.

Oto treść intencji Apostolstwa Modlitwy na luty 2018:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczna lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Każdy człowiek na ziemi podlega jakieś władzy. Czasem mamy wpływ na jej wybór, czy nawet możemy ją jakoś kontrolować. Czasem jesteśmy podlegli władzy, z którą się nie zgadzamy, a może nawet jesteśmy jej przeciwni. Niemniej jednak musimy jej jakoś usługiwać. Władza natomiast, czyli ludzie ją sprawujący, są za nas odpowiedzialni. A więc sprawowanie władzy to ogromna odpowiedzialność.

Ta odpowiedzialność może być rozumiana w dwojaki sposób. Jest to odpowiedzialność, wobec tych ludzi, nad którymi sprawowana jest władza. Można nawet powiedzieć, że tym ludziom powinni służyć. Bo władza to pozornie służenie. Nie można traktować swojego urzędu tylko jako pracy, a tym bardziej jako sposobu do realizacji własnych, może nawet nielegalnych, przedsięwzięć. Drugie rozumienie to odpowiedzialność wobec Boga. To, że na ziemi ktoś jest najważniejszy, nie oznacza, że ważny jest też w oczach Boga. Ludzie władzy powinni swój urząd traktować także jako służenie Bogu.

Dlatego módlmy się, aby każdy, zwłaszcza ten, od którego zależą różne sytuacje polityczne i finansowe, nie był podatny na negatywne wpływy. Aby ludzie opierali się korupcji, nie byli przekupni. By pieniądz nigdy nie był drogowskazem.

Módlmy się także za hierarchów kościelnych, za duchownych, biskupów, papieża. Na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność także za naszą wiarę. Od nich wymaga się zawsze więcej, oczekuje się doskonałości, nieskazitelności, tego by dawali wzniosłe przykłady. Ale ci ludzie mogą także być podatni na różne negatywne wpływy czy złe duchy i nie zawsze radzą sobie z odpowiedzialnością, która na nich spoczywa. Często są też bezpodstawnie oskarżani i atakowani. Dlatego tak ważna jest modlitwa za nich.

Wydawać by się mogło, że w tym miesiącu modlimy się tylko za ludzi władzy. Ale myślę, że powinniśmy modlić się także za nas samych, choćby z kilku poniższych powodów:

  • Abyśmy sami dobrze sprawowali władzę. Przecież wielu z nas ma jakąś władzę, choć często tak do tego nie pochodzimy. Wystarczy, że np. mamy kilku podwładnych w swojej pracy, to już spoczywa na nas jakaś odpowiedzialność, chociażby w zakresie sprawiedliwej oceny czy podziału obowiązków. Nie dajmy się wmieszać w jakieś układy, dzięki którym pozornie coś możemy zyskać, faworyzując pewnych ludzi, a innych niesprawiedliwie krzywdząc. Tym bardziej bądźmy czujni, gdy sprawujemy realną władzę w państwie i jesteśmy narażeni na przekupstwo.
  • Abyśmy dobrze uczestniczyli w wyborach. Mamy wiele możliwości wyboru władzy, np. państwowej, samorządowej. Po pierwsze uczestniczmy w wyborach, módlmy się za kandydatów i uczciwe wybory. Po drugie dobrze uczestniczmy w wyborach. Głosujmy na podstawie dokonań kandydatów, ich kwalifikacji i wykształcenia; oceniajmy ich rzetelnie, nie dajmy się ogłupiać mediom i nie popadajmy w bezsensowne emocje.
  • Nie dawajmy łapówek, nie liczmy na to, że załatwimy coś szybciej niż inni czy będziemy w korzystniejszej sytuacji, dlatego że mamy więcej pieniędzy i ktoś jest chętny do wzięcia łapówki.
  • Reagujmy na sytuacje korupcyjne. Nie patrzmy obojętnie na ludzi, o których wiemy, że działają nieuczciwie. Starajmy się reagować, o ile sytuacja pozwoli, aby korupcja była zgłaszana.

Treść intencji różańcowej na luty 2018 jest bardzo krótka, ale to nie oznacza, że jej znaczenie jest wąskie. Jak widać powyżej, opisałem kilka przykładów, do których może odnosić się ta intencja. Zapraszam do tego, aby modlić się w niej gorliwie. To właśnie dzięki Modlitwie Różańcowej możemy mieć ogromny wpływ na ludzi władzy, wypraszając dla nich u Maryi potrzebne łaski.