Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Rozważanie Tajemnic Bolesnych zaczynamy od modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Nie jest to modlitwa, jaką możemy kojarzyć z naszego życia. To chwile ogromnego cierpienia Chrystusa.

Tajemnice Bolesne w ogóle są związane z męką i cierpieniem Jezusa Chrystusa. Również ta 1. tajemnica nie jest pozbawiona bólu, choć w pierwszej chwili wydawać by się mogło, że to zwykła modlitwa. Jezus modlił się na Górze Oliwnej i bardzo mocno cierpiał. Miało to miejsce po Ostatniej Wieczerzy, którą wspominamy w Wielki Czwartek. Pierwsza Tajemnica Bolesna ukazywać nam może posłuszeństwo Jezusa wobec woli Bożej. Warto również zadać sobie pytanie, czy ja tę wolę wobec mojego życia akceptuję? Na pewno w wielu z nas pojawia się bunt i odrzucenie. Oto słowa Jezusa podczas tej modlitwy:

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.

Jezus boi się; wie, że wkrótce spotka go śmierć. Czuje się osamotniony i jest nękany przez złe duchy. Zwraca się do swojego Ojca i pomimo cierpienia akceptuje jego wolę. Chrystus modli się w samotności, choć w pobliżu znajdują się apostołowie. Im także każe się modlić i czuwać, jednak gdy wraca z modlitwy zastaje ich śpiących. Rozważając tę pierwszą Tajemnicę Bolesną strzeżmy się wzajemnie i wzywajmy się do wytrwałości.