Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Ostatnia, 5 Tajemnica Chwalebna, która pokazuje jak ważna dla Boga jest Maryja. Jest matką Zbawiciela i zostaje także ukoronowana na królowę nieba i ziemi.

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Powyższy cytat to fragment z Apokalipsy św. Jana. Różnie możemy go rozumieć, niektóre interpretacje odwołują się właśnie do Maryi. Nie jest to tak bardzo istotne. Najważniejszy jest fakt, że Maryja króluje nad niebem i ziemią. Przytoczyłem ten cytat, ponieważ nie ma jednoznacznych słów w Piśmie Świętym, które mówiłyby o koronacji Maryi. Najważniejsze jest w tym momencie pytanie, czy ja uznaję Maryję jako swoją matkę i królową?

Przy piątej Tajemnicy Chwalebnej warto przyjrzeć się sztuce chrześcijańskiej. Popatrzmy jak często Maryja jest ukazana na obrazach i ikonach jako królowa. Ten motyw znany jest chyba każdemu.

Więcej o ukoronowaniu Maryi na królowę nieba i ziemi możemy przeczytać w artykule pod tym adresem: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22a.php3

Myślę, że poprzez lekturę takich tekstów możemy także rozważać tajemnice Różańca Świętego. Z tego artykuły pragnę tutaj zacytować bardzo ważne zdanie:

Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały.