Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Przypomnijmy słowa, które wypowiedział Jezus, a które zapisane są na kartach Ewangelii według św. Jana: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam mieszkanie".

Cytowane przeze mnie wyżej słowa mają szczególne znaczenie w kontekście rozważania drugiej Tajemnicy Chwalebnej, której tytuł nosi "Wniebowstąpienie Pana Jezusa". Tym zdaniem Jezus przepowiadał swoje wniebowstąpienie. Można powiedzieć, że Chrystus wypełnił misję na ziemi, którą zlecił mu jego ojciec i wraca z powrotem do nieba. Ale to nie znaczy wcale, że zapomina o ludziach na ziemi, o grzesznikach. Wręcz przeciwnie; im także przygotowuje mieszkanie w niebie.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce [...]

I myślę, że w takim kontekście warto rozważać 2 Tajemnicę Chwalebną. Trzeba o tym właśnie pamiętać, że Jezus pomimo swojego pójścia do nieba, nadal jest obecny wśród nas. Pytanie, czy ja chce obecności Chrystusa? Warto tutaj także wspomnieć o innych słowach Pana Jezusa, które wypowiedział podczas ukazania się apostołom. Zapamiętajmy bardzo dokładnie to zdanie:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.