Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maria Magdalena wybiera się do grobu, w którym został złożony Jezus, aby namaścić jego ciało. Ale grób jest pusty. Nowina ta szybko roznosi się wśród uczniów Jezusa. Więcej o tym wydarzeniu rozważamy podczas pierwszej Tajemnicy Chwalebnej.

Jezus powstał z martwych, dał nam życie wieczne. Śmierć została pokonana, światłość zwyciężyła nad ciemnością. Wiele epitetów i porównań możemy tutaj przywołać. Zmartwychwstanie to ogromna nadzieja dla ludzkości. To na nim powinien opierać się sens naszego życia. Rozważajmy w kontekście naszego życia pierwszą Tajemnicę Chwalebną. Oddajmy chwałę zmartwychwstałemu Chrystusowi!

Warto także przytoczyć kilka słów z Ewangelii Świętej:

[...] przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odwalił kamień i usiadł na nim. [...] Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. [...]".

Zmartwychwstały Jezus po raz pierwszy ukazał się w niedzielę rano. Najpierw ujrzała Go Maria z Magdali [...] Tego samego dnia Jezus ukazał się także dwóm innym uczniom, będącym w drodze. [...] Następnie Jezus ukazał się jedenastu uczniom, gdy razem jedli posiłek, i wypominał im ich niewiarę oraz upór, bo nie chcieli uwierzyć świadkom Jego zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa pokazuje nam, że śmierć nie jest końcem ludzkiej egzystencji. Pan Jezus wybacza mi i zaprasza do swojego grona. Pytanie, czy ja na to zaproszenie chcę odpowiedzieć?