Tajemnice radosne ukazują nam piękno i radość, związane z narodzeniem naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Najpierw radość sprawia nowina, którą otrzymała Maryja, następnie same narodziny Pana Jezusa. Słowo RADOŚĆ ma tutaj wydźwięk długofalowy. Nie jest to tylko pojedyńcza czy ulotna chwila szczęścia. To coś co trwa nadal, choć my tę radość widzimy już z pewnym cieniem boleści, gdyż wiemy o męce i śmierci Pana Jezusa. Ale wiemy również, że Jezus dał nam życie wieczne. Jednak w części radosnej skupiamy się na tym pierwszym etapie - na narodzeniu Chrystusa i początku jego życia. Na tajemnice radosne patrzymy głównie z perspektywy Maryii, która otrzymała radosną wiadomość o poczęciu. Być może warto także część radosną odnieść do swojego życia, pamiętając o tym, jak Maryja odpowiadała Bogu na jego wezwania.

Tajemnice Radosne rozważane są w poniedziałki i soboty. Skupmy się w tych dniach własnie na tych radościach, które towarzyszyły Maryii oraz na łaskach, które otrzymała od Boga. Rozważania można przeczytać w artykułach poniżej - wystarczy kliknąć na tytuł tajemnicy.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

zwiastowanie nmp - obraz

Można powiedzieć, że to tajemnica, od której wszystko się zaczęło. Maryja poznaje radosną nowinę i poczęła z Ducha Świętego. Zapraszam do zapoznania się z pierwszą Tajemnicą Radosną i jej rozważaniami.

Czytaj więcej...

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Nawiedzenie św. Elżbiety, figurka Matki Bożej

W tym artykule znajduje się opis i rozważanie drugiej Tajemnicy Radosnej, odnoszącej się do nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. To bardzo istotne wydarzenie, o którym warto się więcej dowiedzieć.

Czytaj więcej...

Narodzenie Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa, Betlejem, stajenka

Tajemnica, w której radujemy się z narodzin Jezusa Chrystusa. Nie musimy robić tego tylko podczas Bożego Narodzenia w grudniu. Możemy o tym pamiętać codziennie, odmawiając modlitwę różańcową.

Czytaj więcej...

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, witraż

Jezus zostaje przyniesiony do świątyni przez swoją matkę Maryję i opiekuna Józefa. Zostaje przedstawiony Bogu w obecności Symeona i Anny. Tak można najkrócej opisać czwartą Tajemnicę Radosną.

Czytaj więcej...

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

odnalezienie Jezusa w świątyni

Piąta Tajemnica Radosna przedstawia nam ważne wydarzenie z życia Jezusa, kiedy to nauczał w świątyni będąc jeszcze bardzo młodym człowiekiem.

Czytaj więcej...