Narodzenie Pana Jezusa

Tajemnica, w której radujemy się z narodzin Jezusa Chrystusa. Nie musimy robić tego tylko podczas Bożego Narodzenia w grudniu. Możemy o tym pamiętać codziennie, odmawiając modlitwę różańcową.

Analizując tę tajemnicę znalazłem bardzo ciekawy cytat, który myślę, że oddaje, to co w niej naistotniejsze:

Narodzenie dziecka - to wielka nadzieja dla rodziców. Narodzenie Chrystusa - to wielka nadzieja dla całej ludzkości.

Źródło cytatu: adonai.pl

Cytat ten odnosi się do nadziei, jaka pojawiła się dla ludzkości wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa. To niezwykła chwila, która jest wspominana podczas Świąt Bożego Narodzenia w grudniu. Ale tę tajemnicę odkrywamy także podczas modlitwy różańcowej. Warto również odnieść się do Ewangelii według Św. Łukasza, która opisuje to wydarzenie:

[...] Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. [...] W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze [...]. Naraz stanął przy nich anioł Pański [...] Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan".

To, co nastąpiło ponad 2000 lat temu przypomina nam także dzisiaj o miłości Boga do ludzi. Nasz Pan Bóg zesłał swojego syna, aby dać nam zbawienie. Słowo ciałem się stało, Bóg staje się jednym z nas. Miejmy tę świadomość obecności Boga - Boga jako człowieka. Szczególnie pamiętajmy o tym podczas modlitwy różańcowej rozważając trzecią Tajemnicę Radosną.