Nawiedzenie świętej Elżbiety

W tym artykule znajduje się opis i rozważanie drugiej Tajemnicy Radosnej, odnoszącej się do nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. To bardzo istotne wydarzenie, o którym warto się więcej dowiedzieć.

Ewangelia według Świętego Łukasza tak opisuje to spotkanie:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [...] Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" [...]

Podczas odmawiania dziesiątki różańca, warto zwrócić uwagę właśnie na te słowa w modlitwie "Zdrowaś Maryjo":

błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego

Głębsze zastanowienie się nad tymi słowami, pozwoli nam lepsze rozważanie drugiej Tajemnicy Radosnej. To wspaniała tajemnica, która odkryć może przed nami naprawdę wiele. Szczególnie tutaj widać niesamowitą radość Maryi i Elżbiety. Nie jest to chwila przyjemności, czegoś ulotnogo, ale stałe i wyjątkowe szczęście. Zwracajmy tutaj uwagę na łaski, jakie związane są z nawiedzeniem Maryi.

Pomimo tego, iż przytoczyłem tu jedynie krótki fragmen Ewangelii i napisałem bardzo ogólne wyjasnienie, to nie znaczy wcale, że tematyka rozważania "Nawiedzenia św. Elżbiety" jest tu wyczerpana. Wręcz przeciwnie. To spotkanie Maryi z Elżbietą jest bardzo często opisywane i rozważane przez różnych biblistów czy teologów. Odsyłam was do bardzo ciekawego artykułu na temat tej tajemnicy. Przeczytacie tam więcej o Nawiedzeniu Świętej Elżbiety przez Maryję, m.in. w kontekście historyczno-kulturowym czy literackim: http://www.orygenes.pl/nawiedzenie-elzbiety-lk-139-45/