Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Można powiedzieć, że to tajemnica, od której wszystko się zaczęło. Maryja poznaje radosną nowinę i poczęła z Ducha Świętego. Zapraszam do zapoznania się z pierwszą Tajemnicą Radosną i jej rozważaniami.

Pierwsza Tajemnica Radosna nosi tytuł Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie i już ten tytuł oddaje, to co Maryi się przytrafiło. Dobrze to wydarzenie opisuje Ewangelia wg św. Łukasza:

[...] posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef [...] Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą"

Anioł przychodzi do Maryi, która początkowo jest zaskoczona i zmieszana tą sytuacją. Nie jest także do końca świadoma, co oznaczają słowa Anioła i jak mają się wypełnić.

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus

Maryja odpowiada jednak na wezwanie Boga:

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!

Tymi słowami Maryja zgadza się wypełnić wolę Boga. Wola, która nie dotyczy tylko jej, ale i całego świata, który zostanie zbawiony. Warto sobie zadać pytanie, jak ja odpowiadam na wezwania Boga?

W kontekście tej tajemnicy, szczególne znaczenie mają słowa wypowiadane podczas modlitwy:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!

Warto zwrócić uwagę, że Bóg posyła Anioła do prostej dziewczyny, która mieszka skromnie i ubogo w Nazerecie. W ten prosty sposób rozpoczyna się zbawienie świata. Nie ma tu mowy o władzy czy bogactwie świata doczesnego. Bóg nie przychodzi do królów czy możnowładców.

Rozważania pierwszej Tajemnicy Radosnej warto poprowadzić razem z siostrą Anną Marią Pudełko, której słowa możemy usłuszeć poprzez portal YouTube. Poniżej prezentuję właśnie z tego portalu filmik pod tytułem "Taka jak Ty". Myślę, że warto zapoznać się z jego treścią, to dobra forma rozważania tej tajemnicy: