Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Zwiastowanie to spotkanie Maryi, opisywanej jako dziewica z Nazaretu, z archaniołem Gabrielem. Tajemnica ta nazywa się zwiastowanie, ponieważ archanioł zwiastuje, czyli informuje Maryję o tym, że urodzi syna, który nazwany zostanie Jezus. Archanioł zostaje przysłany przez samego Boga.

Historia ta opisywana jest w Ewangelii św. Łukasza. Przedstawiam tutaj kilka ważnych cytatów:

Jan Paweł II, w liście apostolskim o Różańcu Świętym, pisze o zwiastowaniu następujące słowa:

W tej zapowiedzi osiąga swój cel cała historia zbawienia, a nawet poniekąd sama historia świata.

Z

wiastowanie to moment, który rozpoczyna tajemnice radosne, jak i w ogóle rozważanie całego różańca. To chwila, która pociąga za sobą ważne konsekwencje.

Maryja wystrzega się egoizmu, ona nie myśli o sobie.