Cud w Kanie Galilejskiej

Pan Jezus czyni pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej, na którym przebywał wraz ze swoją matką. Ta 2. Tajemnica Światła pokazuje nam poprzez to wydarzenie dwie ważne rzeczy.

Po pierwsze Jezus objawia swoje boskie oblicze, czyniąc to bardzo wyraźnie poprzez cud - przemienienie wody w wino. Robi rzecz przyziemną, mając na uwadze zwykłych ludzi - gospodarza i gości weselnych.

Drugi motyw, jaki rzuca się tutaj w oczy, to wstawiennictwo Maryi u Jezusa za zwykłymi ludźmi. Maryi nie są obce nasze bolączki i problemy. Miejmy to na uwadze, odmawiając Modlitwę Różańcową i kierujmy do niej nasze serca.

Ewangelia mówi o tym wydarzeniu w następujących słowach:

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". [...] "Napełnijcie stągwie wodą!" [...] "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" [...] Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Warto tutaj zwrócić uwagę na ostatnie zdanie z tego cytatu. Jezus otworzył oczy ludzi na wiarę, a w szczególności uwierzyli w niego jego uczniowie. Trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest moja wiara i czy ja chce być uczniem Jezusa?