Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus w tej tajemnicy mówi o nadejściu Królestwa Bożego. W tym kontekście bardzo pasującym słowem jest właśnie NAWRÓCENIE. W tym wpisie znajdziesz wyjaśnienie trzeciej Tajemnicy Światła.

W kontekście tej tajemnicy niezwykle ważne są słowa, która podaje nam w Ewangelii św. Marek:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

Jezus tym prostym zdaniem wyraża ogromne wezwanie. Wzywa całą ludzkość do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Słowa te są niesamowicie uniwersalne. Są one tak samo aktualne teraz, jak i były 2000 lat temu. Ale nie zawsze docierają do wszystkich. Często są odrzucane i znienawidzone. Dlatego tak ważna jest dzisiaj rola Kościoła Świętego i ich pasterzy - księży, biskupów, papieża; ale również i nasza, zwykłych ludzi, np. w zakresie chrześcijańskiego wychowywania dzieci.

Św. Jan Paweł II mówił przy tym również o tajemnicy miłosierdzia, której początek dał Jezus Chrystus, a która jest realizowana poprzez sakrament Spowiedzi Świętej. To powinna być właśnie dla nas wskazówka, jak dojść do Królestwa Bożego - jak ważny jest sakrament pojedniania. Istotne jest również Przykazanie Miłości wobec Boga i bliźniego, bez którego nie można sobie wyobrazić Królestwa Bożego:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. [...]Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Rozważając trzecią Tajemnicę Światła podczas odmawiania Różańca Świętego, trzeba zwrócić szczególną uwagę na rolę matki Jezusa - Maryi. Maryja towarzyszyła Jezusowi aż do samej śmierci, będąc w czasie jego życia świadkiem wielu wydarzeń. Choć najczęściej była w cieniu, to jej obecność była niezwykle ważna.