Tajemnice Radosne

Tajemnice radosne ukazują nam piękno i radość, związane z narodzeniem naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Najpierw radość sprawia nowina, którą otrzymała Maryja, następnie same narodziny Pana Jezusa. Słowo RADOŚĆ ma tutaj wydźwięk długofalowy. Nie jest to tylko pojedyncza czy ulotna chwila szczęścia. To coś co trwa nadal, choć my tę radość widzimy już z pewnym cieniem boleści, gdyż wiemy o męce i śmierci Pana Jezusa. Ale wiemy również, że Jezus dał nam życie wieczne. Jednak w części radosnej skupiamy się na tym pierwszym etapie – na narodzeniu Chrystusa i początku jego życia. Na tajemnice radosne patrzymy głównie z perspektywy Maryii, która otrzymała radosną wiadomość o poczęciu. Być może warto także część radosną odnieść do swojego życia, pamiętając o tym, jak Maryja odpowiadała Bogu na jego wezwania.

Tajemnice Radosne rozważane są w poniedziałki i soboty. Skupmy się w tych dniach właśnie na tych radościach, które towarzyszyły Maryi oraz na łaskach, które otrzymała od Boga. Rozważania można przeczytać w artykułach poniżej – wystarczy kliknąć na tytuł tajemnicy.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni